עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  
אודות
קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
ארכיון
חורבן בית שני
15/11/2018 17:59
שמשי חנוך

                  חורבן בית שני והשואות שעברו על עם ישראל

 בבית ראשון מי שעבד את יהוה, התורה הבטיחה לו כל טוב עלי אדמות כנאמר ויקרא ,כו,3 ; דברים,ז,12 ; דברים יא,13 ; דברים,כח,1; אך מי שיעבד אלוהים אחרים , מי שיעבד את בעל , התורה איימה עליו בכל הרע עלי אדמות : ויקרא כו,14 ; דברים יא,16 ;  דברים כח,15;.

אכן בבית ראשון רוב הזמן עבדו אלילים ובראשם את הבעל 1). והחורבן תאם את דברי האלוהים ככתוב בתורה .

בבית שני עבדו את יהוה בלבד , לא היתה עבודת אלילים כלל, מדוע חרב בית המקדש ?

חז"ל, הרבנים, נתנו תשובה : שנאת חינם ! 

אכן שנאת  החינם קרבה את החורבן 2). אך באיזו רשות נותנים הרבנים לעצמם לקבוע את התנהגות יהוה. לפי התנ"ך עבודת אלילים ודרישה שנייה היא יושר: שחיתות גזל ורמאות  הם הסיבה לחורבן בית המקדש .  מי שמכם? אתם מיניתם עצמכם לדוברי יהוה בניגוד לכתוב בתורה .

והשאלה הזו ממשיכה לגולה . אלפיים שנות גלות היוו שואה מתמשכת , גירושים ,רציחות, שרפות, הרג, פוגרומים ושוב גרוש . ובתוך השואה הזו ארעה שואה בתוך שואה , שואת הצלבים. ובתוך השואה המתמשכת באה שואה נוספת שואת גרוש ספרד . ושוב שואה בתוך שואה שואת חמלנצקי . והשואה האחרונה שואת הנאציים בימינו , ואנו שואלים וזועקים מדוע ?

וישנה רק תשובה אחת : הדת הרבנית, עבודת אלילים, האלהת אדם, עבודת אדם את הרבנים , העם שהפך את הרבנים  ל - "אלים".  

                             הערות

1) יאשיהו הוציא מבית המקדש את פסלי האלילים וכפה את עבודת יהוה על העם , (מלכים ב,כג,4) מה שנראה שהעם התנגד והמשיך את עבודת האלילים בסתר.  וראה שמשי חנוך "עוד על ריכוז הפולחן בירושלים" פרשנויות בתנ"ך בנושאים שאינם חד משמעיים ,עמ' 30

2) קבוצות המורדים הרגו בעם אנשים שהתנגדו למרד יותר מהרומאים , המורדים שהתבצרו ולחמו מתוך בית המקדש משכו את אש הרומאים לבית המקדש שגרם לחורבנו .  מחלוקת האם טיטוס התנגד לחורבן הבית או לא . יוספוס פלוויוס , תולדות מלחמת היהודים ברומאים ספר רביעי עמ' 370 , ספר שישי עמ' 510 , גם במבוא עמ' 55 .               __________________________

0 תגובות
גרים
15/11/2018 17:58
שמשי חנוך

              גרים בעם ישראל

לא לשוא חוזרת התורה ומורה להתייחס אל הגר ביושר והגינות משום שעם ישראל קלט גרים בכל דורותיו ובכל הזדמנות .

וגר לא תונה ולא תלחצנו : פעמים רבות מדברת התורה על שמירת הגר , על התייחסות בצדק ויושר עם הגר. "לא תטה משפט גר" (דברים כ'ד,17) . "גר יתום ואלמנה לא תעשקו"  (ירמיהו ז,6 ) . "וגר לא תונה ולא תחלצנו" (שמות כ'ב,20) . "וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך" (ויקרא י'ט,33) . וגר לא תלחץ (שמות כג,9) . תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם (שמות יב,49) . חשיבות ההתייחסות לגר מגיעה לדרגה העליונה "ואהבת לו כמוך" (ויקרא יט,34)  שמשתווה ל - "ואהבת את ה' אלוהיך". (דברים ו)  "ואוהב גר ללתת לו לחם ושמלה : ואהבתם את הגר" (דברים י,18)   ה' אוהב את הגר לכן גם אתם תאהבו את הגר . ניתן לצפות שעם ישראל יפתח את זרועותיו ואת ליבו לקבל את  הגרים להקל עליהם ולעזור להם . והנה במדינת ישראל לבושתנו חוקקו חוקים  המאפשרים להונות , לגנוב, לרמות, להתעלל  בגרים הבאים להסתפח לעם ישראל . וזאת בתמיכת שומרי "תורה ומצוות". זה נוגד את התורה. כפי שנאמר" "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו" (דברים ,י,12). ונאמר : "וגר לא תונה ולא תלחצנו ... ואם ענה תענה אתו, כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו: וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים:" (שמות כב,22)  מי שנותן ידו לכך מביא אסון על עם ישראל  וראה את סיפורי הזוועה על התעללות בגרים של משרד הפנים בראשות "שומרי תורה ומצוות". הגיור מוגדר בתורה:  וזה בפרשת פסח , כנאמר : "וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אתו אז יאכל בו : .... וכי יגור אתך גר ועשה פסח לה' המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו: תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם" (שמות יב,33 - 49) .  הדת הרבנית כדי לשלוט להבטיח שכל מצטרף חדש יצביע עבורם המציאו "גיור כהלכה" גיור בהתאם לחוקי הדת הרבנית האלילית ."הגיור כהלכה" נוגד את התורה ומשרת אינטרס של כת דתית בישראל הרוצה לשלוט ולכפות עצמה על עם ישראל.

הגיור הוא עניין לאומי הצטרפות לעם ישראל,  ולא עסק פרטי של כת מסוימת.  צריך להיעשות בבית המשפט ולא במסגרת כת דתית . מה דינו של אדם לא דתי המבקש להצטרף לעם ישראל.

עם ישראל הוא עם של גרים ללא גיור כהלכה: אברהם עלה עם נפשות שגייר . לא היה הליך גיור , אדם הצטרף לעם ישראל ללא שום הליך גיור. בני יעקב לקחו משכם את הנשים והילדים ובכך הגדילו את משפחותיהם והפכו לשבטים, ללא שום הליך גיור (בראשית, לד) .  תמר אם שבט יהודה - כנענית . שבטי אפרים ומנשה ממצריה .  משה נשא מדינית . ערב רב עלה עם ישראל ממצרים (שמות, י"ב) . נראה שאלו מצרִים שהתחתנו עם ישראליות , ומצריות שהתחתנו עם ישראלים. במלחמה עם מדין לקחו את הילדות  וצרפו אותם לשבטיהם , ובכך הגדילו את שבטיהם  ללא שום הליך גיור (במדבר,לא,18) . בימי השופטים  "ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי: ויקחו את בנותיהם להם לנשים ואת בנותיהם נתנו לבניהם" (שופטים,ג,5-6).   דוד נכד מואבית. דוד נשא כנעניות. אם שלמה חיתית. דוד המלך הוא שהטמיע את העמים הכנעניים בתוך עם ישראל . רחבעם בן עמונית  (מלכים א, יד, 21)  בבית שֶני הנשים הנכריות הן אמהות העם היהודי,  הניסיון לגרשם נכשל (עזרא,י')

בתקופת בית שני בוטלה ההגבלה לצרוף בני/ות עמי מצרים מואב ואדום, מהטעם שסנחריב מלך אשור בלבל בין האומות.   אונקלוס – גר. רבי עקיבא ותלמידו רבי מאיר צאצאי גרים . שמעיה ואבטליון ממשפחות גרים . ותקצר היריעה מלפרט .    רבי אבהו פתח: " ישובו יושבי בצילו "  (הושע י'ד,8)   אלו הגרים שבאין וחסין בצילו של הקב"ה  (מדרש רבה, ספר ויקרא, פרשה א,ב.) .   אמר ר' אלעזר בן פדת: לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות , אלא כדי שיתווספו עליהם גרים (בבלי, פסחים , פז, ע"ב) .  אמר רבי שמעון בן לקיש : "חביב הגר לפני הקב"ה מן אותם אוכלוסין שעמדו על הר סיני" (תנחומא לך לך ו') .   רבי אליעזר אומר : "נאמר למשה "אני" אני הוא המקרב ולא המרחק" . 

אדם ששרת בצהל, ישר , עובד ותורם לכלכלת ישראל הוא יותר יהודי מכל תלמידי הישיבות . לא לצרף אדם שרוצה להצטרף לעם ישראל , נוגד את התורה. ומי קובע את כל זה קבוצת עובדי אלילים, אנשים שחיים על סחיטה, וגם לא שרתו בצה"ל.  

זו שאלה לאומית ולא דתית , ואין לערב דת בשאלות לאומיות .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                    _________________________

 

                      עם ישראל בתוך חור שחור

האין גבול לרמאות והונאה של הדת  הרבנית זהו חור שחור אין סופי.

 האם עם ישראל אינו מספיק בוגר, לא מספיק מפותח, לא מספיק אינטליגנטי, כדי להבין שהדת הרבנית בנויה על שקר ורמאות וכל ייעודה הוא לגנוב את כספי מדינת ישראל . 

עשרות מיליארדים , ולאחרונה הערכה של  50 - 60  מיליארד שח לשנה , סכום שיכול לשנות את פני כל מדינת ישראל , רפואה , דיור , חינוך , תחבורה , רווחה ,

אנחנו הקמנו את מדינת ישראל לחמנו ואהבנו, עבדנו ושילמנו , והנה באה חבורת שודדים וגונבים לנו את המדינה .

אנחנו לא מאמינים בדת  האלילית שלהם , לא מקבלים את  "המצוות" שלהם, לא מאמינים באלוהי הגנבים שלהם .

 על סמך מה הם מונעים מאיתנו תחבורה ציבורית בשבת, נישואים אזרחיים, גרושים אזרחיים, גיור אזרחי .

ההלכות שלהם נוגדות את התורה , הדת שלהם אינם דת יהודית , להדגיש : הדת הרבנית אינה דת התורה ! ואנחנו שהקמנו את  המדינה איבדנו את הזכויות . כופים עלינו דת אלילית שאנו לא מאמינים בה .

                ______________________
0 תגובות
מחלוקת הלל ושמאי
15/11/2018 17:57
שמשי חנוך

איזו היא מחלוקת לשם שמיים , זו מחלוקת הלל ושמאי  

סדר נזיקין , מסכת אבות , פרק ה, טז,

בסנהדרין היה סדר ומשמעת , הסנהדרין היה מבית הילל .

זו לא היתה מחלוקת , זו היתה מריבה, זו היתה שנאה , זו היתה תחרות ללא גבול . זו היתה מלחמה .

היה סדר , בשורות הראשונות ישבו הזקנים וככול שהשורות הלכו והתרחקו כך היה מקום מושבם של הצעירים והחדשים יותר .

הדיונים היו ארוכים ומפרכים .

חלקם נמנמו, חלקם יצאו לשתות , חלקם יצאו לשירותים , חלקם יצאו להתאוורר , חלקם חשבו שההלכה צריכה להיות אחרת , שבית שמאי צודק , חלקם הצעירים שישבו מאחור לא תמיד הבינו את שהזקנים אומרים .

אך כשהגיע ההצבעה , כולם , כולם, הצביעו בהתאם להוראת הנשיא , ומי שלא הלך בתלם עף מהסנהדרין .

ותעיד המחלוקת סביב תנורו של אכנאי

ומי שהעיז לחלוק , נקטו נגדו בחמור שבעונשים נידו אותו החרימו אותו מקהל ישראל, כמו את רבי אליעזר  , והכול לשם שמים .

 

ולהשלמת התמונה

הפרושים החרימו את  הצדוקים

המתנגדים החרימו את החסידים

הרבנים החרימו את השבתאים

הרבנים החרימו את הקראים

הרב שך פסל את חסידות חבד

ולתפארת מדינת ישראל, הרבנים משתמשים בכוחם בכנסת ומחרימים זרם דתי  גדול בישראל את התנועה ליהדות מתקדמת - הרפורמים .

כיצד קרה שהחסידים שהוחרמו חזרו לעם ישראל תופסים מקום מרכזי והחרם נמוג . כי הם הפכו להמונים והמונים זה כוח , והמתנגדים לא היה בכוחם להרחיק את רוב עם ישראל , והחרם נמוג .

המלחמות הם מלחמות כוח , כוח , שלטון , כסף .

___________________________

 

 

0 תגובות
הללוהו בתוך ומחול
15/11/2018 17:55
שמשי חנוך

             הללוהו בתוף ומחול , הללוהו במנים ועגב  (תהילים קנ)

בבית המקדש לא היו תפילות , הכוהנים הקריבו קורבנות . העם, המוני בית ישראל שבא למקדש   לעבוד את ה' עבד את ה' על ידי שירה וריקודים. השירה והריקודים הביאו את האדם להתעלות הנשמה וכך עבד את ה' . המחול היה חלק מההתרגשות  וההתלהבות .

האיסור לנגינה בבתי הכנסת נוגדים את התורה .

                                שירה וריקודים  

ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור שמואל א, י, 5                 

והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם ישעיהו , ה, 12

השיר יהיה לכם ... ושמחת לבב , כהולך בחליל לבוא בהר ה' , ישעיהו , ל, 29 

ואשלחך בשמחה ובשרים בתף ובכנור ,  בראשית ,לא , 27

ותקח מרים הנביאה ... את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת , שמות , טו, 20 

ויבא יפתח המצפה ... והנה בתו יצאת לקראתו בתפים ובמחלות , שופטים , יא , 34 

ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור , והמה מתנבאים , שמואל א, י , 5 

ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני ה' בכל עצי ברושים , ובכנרות ובנבלים ובתפים , ובמנענעים ובצלצלים  שמואל ב, ו , 5  

יש להדגיש , גם במשכן וגם בבית המקדש הראשון, וגם בבית המקדש השני לא היתה כל הפרדה בין גברים לנשים והריקודים היו ביחד .

עד לפני כשלוש מאות שנים גברים ונשים נאספו יחד בבתי הכנסת לקריאה בתורה .

                      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________

 

 

                האתרוג ופרי עץ הדר

מאמר שנכתב על ידי אדם שמכנה עצמו בשם "דע מה שתשיב" מוכיח שבני ישראל נחשפו לאתרוגים לכל המוקדם בימי גלות בבל ולכן "פרי עץ הדר" המוזכר בויקרא כג, מ, אינו יכול להיות האתרוג המוכר לנו כיום . למרות זאת המסורת הרבנית משווה בין "פרי עץ הדר" לבין האתרוג ומשתמע מכך "שהתורה שבעל פה" לא ניתנה למשה על ההר, כי חלקים ממנה מעידים שהתווספו למסורת היהודית בתאריך מאוחר יותר .

 

פרי עץ הדר סביר שהוא הזית , שנחשב לפרי המפואר ביותר . במשל יותם (שופטים,ט) הפרי הראשון אליו פנו העצים היה הזית שנחשב לחשוב ביותר .

כפות תמרים זהו העלה הפתוח והרחב ולא הלולב הסגור .

 

                     ________________________
0 תגובות
המקווה
15/11/2018 17:52
שמשי חנוך

                 המקווה האם תואם לתורה ולארץ ישראל

הרחיצה וכיבוס הבגדים ,היא אחת מהמצוות החוזרות ונשנות בתורה. אלוהים דורש מעם ישראל כפי שכתוב בתורה , להיות נקי, הופעה נאה, אופנתי.  בישראל מעט מאוד מעיינות ונהרות מים זורמים . "ורחץ בשרו במים" בימים ההם,  כפי שנמצא בישראל שאין מעיינות ונהרות, שופכים על הגוף מים מתוך כלי חרס גדול . בסוף בית שני נושא הטהרה הפך לאחת המצוות החשובות ביותר, ותוך חיקוי ובהשפעת בתי המרחץ הרומאיים הקימו בעין גדי בריכת רחצה מתוך שפע של מים , שאחר כך פרשו אותה  "למקווה טהרה" . זהו אנכרוניזם עדיין לא היו חוקים ומנהגים למקוואות , יתכן והמקור לבריכות הוא בבריכת עין גדי , שם מים זורמים בשפע אך לא עמוקים מספיק בשביל לטבול והקימו בריכה ממי עין גדי ובה טבלו להיטהר.  בריכה  זו היוותה דגם להקמת בריכות נוספות .  אלפיים שנות גלות בהם התנאים שונים מהארץ , הלכו והתפתחו הן דגמים והן הלכות סביב המקוואות . עם הקמת מדינת ישראל התפתחו ההלכות להתאים את המקוואות לתנאים היבשים של ישראל . ההלכה הראשית בהם שיהיו מים זורמים כדי לשמור על ניקיון הרחצה . וכאן נוצר מנהג חדש : חובה להתרחץ במקלחת לפני הטבילה כדי להיכנס למקווה נקי . אם קיימנו "ורחץ בשרו במים" לשם מה צריך את המקווה . המקווה נוצר לאפשר רחצה , לפני שהיו מקלחות, המקווה אינה מהתורה . היום שיש בכל בית מקלחת סבון ואמבטיה , לשם מה לשמר את התחליף שריד פולחן שלא לצורך . הבעיה היא שהדת הרבנית הפכה לדת פולחנית ומרוב פולחן היא הפכה לדת הנוגדת את התורה . המקווה הפך לפולחן בפני עצמו מנותק מהתורה . הפולחן הפך לעיקר והתורה למבוטלת.     שנית והעיקר : הדת הרבנית בנויה על קבלת כספי מדינת ישראל אותם מחלקים לנושאי משרות , לתת לאנשים משכורות כדי שיהיו תלויים בפרנסתם בחרדים ויצביעו לחרדים . אם יבטלו את המקוואות יפסידו אלפי מצביעים החיים על זה, ואם לא יקבלו משכורות מהחרדים לא יצביעו בעדם , והדת הרבנית תתפורר תתנדף. 
יש לחזור למקורות לקיים "וכיבס בגדיו , ורחץ בשרו במים וטהר " בבית, כמו בתקופת התורה ולבטל פולחן אלילי מיותר .               

                        __________________    

0 תגובות
גן עדן ועולם הבא
15/11/2018 17:51
שמשי חנוך

                   גן עדן ועולם הבא

גן עדן נחלק לשני חלקים

חלק ראשון הוא המתואר בספר בראשית

 בספר בראשית מתוארת האבולוציה שעבר האדם הקדמון , לא בפרוט כמו שדרווין תיאר, אבל תיאור של אבולוציה , ובצורה ציורית .

זהו תיאור של האדם הקדמון החי ביערות ומוצא מזונו מלקט וציד. האדם הקדמון התפתח והגיע לדרגת תובנה שכיסה את מערומיו  . בשלב הבא הוא גילה את חקלאות , ועבר משיטוט ביערות לישוב קבע שבו מעבד את האדמה ומבטיח לעצמו מזון למחר . נאמר "כי ביום אוכלך ממנו מות תמות" הכוונה למודעות שסופך למות . הצבי , הקוף והאדם הקדמון לא היו מודעים לכך שסופם למות, המודעות שסופו של האדם למות  הוא שלב בהתפתחות האדם וזהו: "כי ביום אוכלך ממנו מות תמות" .     בשלב מסוים  הבין האדם הקדמון שקיום יחסים מוביל ללידה וזהו "וידע" אדם את חוה אשתו.   קין אומר: "כל מוצאי יהרגני " , ידעו שיש אנשים  נוספים , אך לא קישרו אותם לתוצאות של קיום יחסים ולא קישרו אותם לקשר משפחתי . ברגע שהגיעו ל - "ידע את אשתו " מתחיל הקשר המשפחתי האדם מבין שקיום יחסים מוביל להריון ולידה , והאדם הוא האב והוולד הוא בנו. האדם חיפש הסבר לכל השינויים וההתפתחות הזו , דבר שלא נמצא בחיות אחרות , "ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו" האדם חיפש את התשובה להתפתחות ולשינויים בחיות , ולא ראה שינויים בחיות ולא מצא תשובה בחיות והוא הסביר זאת בדרך ציורית, אכילה מתפוח עץ הדעת . האדם עבר משיטוט ביער אחר פירות ודברי מאכל לישוב קבע ועבודת אדמה , וזה עונש (1), מחיים חופשיים לחיי עבודה קשה עם דאגה למחר ודאגה לילדים מה שלא היה קודם . ולכן מעבר זה מסומל על ידי גירוש מגן עדן מחיים חופשיים חסרי אחריות ונטל, לחיים של עבודה ואחריות . ברגע שהאדם הגיע לתובנה , ובין היתר שיבוא יום והוא ימות, קמה השאיפה לחיי נצח , וזהו "עץ החיים"  המסמל את השאיפה לחיי נצח, דבר אליו לא יגיע לעולם .

(1) ד"ר יובל נח הררי , שיעור 6

החלק השני הוא גן עדן שלאחר המוות

 העם החי בכנען עבד את "בעל" . משפחה אחת היתה להם מסורת מאברהם אביהם ,  משפחה זו ירדה למצרים , חזרה ממצרים עם שם חדש לאל שלהם הוא "יהוה" . מעתה היו בכנען שתי מפלגות , המפלגה הגדולה מפלגת עובדי הבעל , והמפלגה הקטנה מפלגת עובדי יהוה . עריכת התורה נעשתה בגלות בבל, על ידי הכוהנים הנביאים והזקנים ממפלגת "יהוה" משבט יהודה הם שערכו את התורה . זו התורה של יהודאים ממפלגת יהוה . בתורה כתוב תעבדו את הבעל יהיה לכם רע , תעבדו את יהוה יהיה לכם טוב . ומכיוון שרוב הזמן בבית ראשון  עבדו את הבעל היה הסבר לחורבן והגלות .

בבית שני ההנהגה היתה ממפלגת יהוה , והפולחן כולו היה על טהרת עבודת יהוה , עבודת הבעל והאלילים לא היית קיימת כלל . ובכל זאת יהודה חרבה והלכו לגולה , האם יהוה לא ברא את העלם, האם אין יהוה מנהיג את העולם ,האם אין יהוה דן כל איש ואיש לפי מעשיו . אם כן היכן יהוה , האם זה אומר שכל התורה אינה אמת . ויחד עם זה קמה השאלה  "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" !  בסוף בית שני קם  ממסד , הם הפרושים והסנהדרין . היה צורך דחוף לתת תשובות לעם. אשר לחורבן הבית מצאו תשובה והיא "שנאת חינם" , נכון שהריב בין קבוצות הקנאים קרב את החורבן, השאלה היא האם הרבנים שדחו את אלוהים ,  דוברים בשם יהוה,   התורה אומרת בברור את אשר היא רוצה . נאמר תעבדו את יהוה תשבו על האדמה בטוב, תעבדו אלוהים אחרים תגלו.  ברגע שהרבנים הקימו דת חדשה בה דחו את האלוהים ואת התורה ,  באה הגלות .

 אשר לשאלה "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" המציאו תשובה מקורית נהדרת : העולם הזה הוא פרוזדור לעולם האמיתי שבא אחרי המוות והוא "גן עדן" , ובעולם האמיתי שהוא  גן עדן תקבל את כל התגמול, כל מה שלא היה לך בעולם הזה  : קודם כל אוכל , בשר הלוויתן , ובשר שור הבר , ויין המשומר. הדבר הנוסף והחשוב מכול הוא  הכבוד , כל ימיך היית נדכא השתחווית לפני כל בעל שררה ושלטון , ועתה , אתה יושב עם הצדיקים  "עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה".  ואכן בשלב הראשון גן העדן התבטא במאכל ומשתה דברים שלא זכה להם כל ימיו, דברים שרק שמע עליהם ובחיים לא להגיע אליהם . כל הנושא  אין לו אפילו רמז בתנ"ך , זו המצאה שאין לה שום בסיס 1).

האם הרבנים ותלמידיהם החרדים מאמינים בגן עדן ובעולם הבא  ?

מי שאינו מאמין בדת הרבנית, אינו יכול להאמין בגן עדן שהם המציאו ואינם מאמינים בו.

וכפי שאמרה פרופ' רחל אליאור מיתוס מצייר תמונות ... שקושרות בין ממדים אנושיים לממדים על אנושיים (עמ' 38), וזה מה שקורה כאן .

1) פרופח' יוסף קלוזנר , ההבדל בין יום ה' למשיח .

                    ____________________

 

 

 

 

 

 

0 תגובות
ברית מילה
15/11/2018 17:49
שמשי חנוך

                  מילה , ברית מילה

אחת המצוות הקדומות בעם ישראל עוד מימי אברהם היא המילה. המילה היא המסמלת את הברית בין אלוהים לעם ישראל ונקראת "ברית מילה" מצווה זו נשמרה בעם ישראל במשך אלפי שנים . ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדרתם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך , המול לכם כל זכר . ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם . ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא . המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם . (בראשית יז 9 -13)

ההצטרפות לעם ישראל מותנית במילה , אדם שעבר מילה רשאי להצטרף לעם ישראל . שמות יב,44  עוסק בשאלה מי השייך לעם ישראל , והתשובה ברורה ישנו קריטריון אחד והוא ברית מילה , מי שעבר בית מילה נחשב לבן ישראל . ויאמר ה' אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו. וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אתו אז יאכל בו (שמות יב,43 - 48).

בזמן כל שהוא אחד הרבנים שעשה ברית מילה , לא יכול היה להתאפק למראה זין קטן וחמוד , ובלי להתחשב בסבל שהוא גורם לתינוק , הוא מצץ את הפצע של הברית . הרבנים סביבו ראו את מעשיו וחזרו על המעשה, כך במשך השנים נפוץ מנהג למצוץ את הזין של התינוק לאחר חיתוך העורלה .  במאה שעברה נוכחו בבית חולים במוסקבה שישנה תמותה גבוהה בקרב התינוקות היהודים שעברו ברית מילה , והחלו לחקור . התברר שהמציצה מעבירה חיידקים ומחלות לתינוקות עד מוות.     לאחרונה רצו לחוקק בניו יורק איסור מציצה בעת המילה . וכאן נזעקו הרבנים : זוהי אחת המצוות החשובות של הדת היהודית . לא חשוב שהתינוק סובל , לא חשוב שהתינוק נדבק במחלות , לא חשוב שהתינוק ימות , העיקר למצוץ את הזין  ! !  זו המצווה החשובה ביותר בדת היהודית  .

ימות לא ימות לא חשוב העיקר למצוץ את הזין . צריך להיות חולה נפש ופסיכופט למצוץ זין פצוע של תינוק.

וחשוב: אחד הדברים החמורים שהתורה חוזרת עליו מספר פעמים הוא איסור אכילת דם "וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעף ולבהמה : כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההיא מעמיה "(ויקרא ז,26)  (ועוד 5 פעמים בתורה).  מציצת הפצע והדם זו אחת העברות החמורות של התורה . זה גובל בהתנכרות לתורה .

אם זו מצווה כל כך חשובה אפשר לפתור את הבעיה . להעמיד בכניסה לבית הכנסת מספר בחורים , והרבנים יקיימו את המצווה .

להרחבה עיין ד"ר יגאל בן נון , קיצור תולדות יהוה,  עמ' 263 ואילך .

                  ___________________

0 תגובות
איסור נסיעה בשבת
15/11/2018 17:47
שמשי חנוך

                  איסור נסיעה בשבת , שקר או הטעיה

אין קשר בין נסיעה בשבת לדת היהודית

פסק ההלכה התמוה ביותר מפי רב הוא : "חדש אסור מהתורה", (החזון איש)

ומכאן האיסור לנסיעה בשבת. קודם אסרו את הנסיעה בשבת , אחר כך חיפשו סיבה , ומצאו : הדלקת אש . בין יתר פעולות המנוע הוא מיצר ניצוץ המבעיר את הדלק ומכאן פעולת המנוע . כאשר מתניעים מכונית אין אש . אין כאן פעולה של הבערת אש .  גם אם נרים את מכסה המנוע לא נראה אש . ובזה הרבנים מטעים את עם ישראל. החיפוש בתוך הקרבים של המנוע אינו הדלקת אש .  המכונה מייצרת ניצוץ, וניצוץ אינו אש, המכונה ולא האדם היא המייצרת את הניצוץ. בין להבעיר אש בשבת שזו מלאכה המבוצעת על ידי האדם בידיו בעמל רב ובמשך זמן רב , לבין ניצוץ שהמכונה מייצרת במערכת נסתרת מעין האדם , תוך סיבוך טכנולוגי , אין קשר .       השיקולים הם שיקולים זרים : לכלא את אנשיהם ולהרחיקם מהעולם. כדי שלא יראו ולא יכירו את העולם שמסביב . האדם הפשוט לא למד ולא יודע ומסתמך על הרבנים, שהם ודאי יודעים את אשר הם אומרים .  החמור בהלכה זו שהיא נוגדת את  רוח התורה. התורה לא מבקשת מעם ישראל להיום עם של נזירים. ההפך, התורה רוצה שעם ישראל יחיה חיים נורמאליים וברווחה "וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד" (מיכה,ד,4)   "וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו"  (מלכים א,ה,5).  הייחוד של  עם ישראל הוא יושר מוחלט עד כדי שיהווה דוגמא של חוקי האלוהים הישרים לכל העמים ולא נזירות .

                     _______________

 

                        הערוב

"ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר" (שמות יא,22)

מדובר על פסח מצרים וחז"ל הרחיבו על כל שבת . חוק זה נקבע בתורה בהיות בני ישראל בארץ ישראל כי  מדובר על בית ולא על אוהל. עם ישראל היה עם של עובדי אדמה , בשבת אסור לעבוד , האדם ישן מאוחר , אכל, ואחר כך יצא לבקר את קרובו בכפר הסמוך וזה נוגד את : "למען ינוח" וחז"ל קבעו שאין להרחיק מחצר הבית . וכדי שיוכל ללכת לבית הכנסת יצרו את "הערוב" שהוא חוט כאילו הופך את כל האזור לחצר אחת גדולה ומותר ללכת בתוך תחום הערוב.       בימינו הבעיה מתחדדת , הערים גדולות והערוב מקיף את כל גוש דן, ללכת לבית כנסת בתוך העיר לפעמים מרחקים גדולים,  זה מאמץ, ללכת מבני ברק לתל אביב זו מלאכה הנוגדת את: "למען ינוח". לנסוע במכונית זו הנאה. ואנחנו מגיעים לשאלה היסודית האם כל מה שאומרים הרבנים זה אמת,  מדוע אסור לנסוע במכונית עם גוי של שבת כמו בכל הנושאים.

                        _________________                       
0 תגובות
ציצית
15/11/2018 17:42
שמשי חנוך

                               ציצית

דוגמה להלכה הנוגדת את התורה

אם נעקוב אחר רוח התורה אנו רואים שישנם חוקים הבאים למטרה ברורה :ישראלי ילך נקי, לבוש נאה , אופנתי . כמעט ולא ניתן לעבור יום ללא שתטמא ותהיהחייב "וכיבס בגדיו ורחץ בשרו במים "

בימי התנ"ך הלכו עם שמלה ארוכה , תחתית השמלה התבלתה ונקרעה והאדםהמצוי הלך בלוי . מכל האנשים בני העמים הרבים שהסתובבו בירושלים, התורה , בשורהארוכה של הוראות דורשת שהישראלי יראה נקי, לבוש נאה, הופעה נאה . בין יתר ההלכותהתורה מצווה שבתחתית השמלה לאסוף את חוטי השתי ההולכים לאורך, לקשור אותם לגדילים,ובכך למנוע את התבלות תחתית השמלה . "דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להםציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת: והיה לכם לציצת"(במדבר טו)  וכדי שישראלי יראה לבוש נאהלהוסיף חוט אחד של תכלת שיהיה יקר מאוד לשזור אותו בתחתית השמלה מעל הגדילים . כךהישראלי  ההולך ברחוב הופעתו תהיה מכובדת .

ישנן שתי מצוות הקשורות לציצית אחת , הבגד שהאדם הולך בה יום יום וזהושנאמר : "על כנפי בגדיהם" . המצווה השנייה גם על  הבגד שאתה מתכסה בה גם היא לא תהיה בלויה ותעשהגדילים גם עליה, "גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה"(דברים כב,12) .  להסתובב עם השרוכיםהנשרכים אינו מוסיף כבוד והדר לא לתורה ולא לאלוהי ישראל .   

אין קשר בין מצוותהתורה לציצית של הרבנים .

הם לא הבינו ולא ידעו את דברי התורה .

 

                ____________________

0 תגובות
כשרות בשר בחלב
15/11/2018 17:40
שמשי חנוך

                כשרות - בשר בחלב , טעות , היסחפות או כסף

שלוש פעמים נאמר : "לא תבשל גדי בחלב אמו" אמר רבי עקיבא : "אחד לבישול , אחד לאכילה ואחד להנאה" . יש לציין ששלושת אמרות אלו לא נאמרו בפרשת מותר ואסור לאכילה כי אם בהקשרים שאינם קשורים לאכילה .

בממצאים של  אוגרית נמצא שהיה קיים טכס פולחני בו בישלו גדי בחלב אמו , ואם התורה מתייחסת לפולחן זה , ברור שהתורה אסרה פולחן אלילי .

איסור זה קשור לשבע מצוות  בני נוח , בתחילה אישר אלוהים לאדם לאכול רק מן הצומח,  ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה"   (בראשית,א,29)

מכיוון שאי אפשר היה למנוע מהאדם אכילת בשר , הרשה אלוהים לאכול בשר , "ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה, ובכל דגי הים בידכם נתנו: כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה" (בראשית ט,2)   אך אסר על התעללות בבעלי חיים . "אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו"   (בראשית ט,4)   לבשל גדי בחלָב שהאם מייצרת לתת לו חיים , לבשל בחלב שהאימא מייצרת מגופה בשביל לתת לו חיים, ובחלב הזה לבשל את הגדי שהמליטה זו אכזריות . (וכך גם אומר אבן עזרא בשמות כג,19) אלוהים ציווה מצוות אלו כדי לעדן את נפש האדם , אם נפש האדם תתעדן ,  גם לבני אדם יתייחס  בעדינות .

הכשרות צריכה לבדוק : לאכול בהמה טהורה ולא טמאה בהתאם לרשימה , (ויקרא יא)           לאחר זאת לבדוק את שבעת מצוות בני נח ; 1)  לא לאכול על הדם - עבר מן החי . 2). לא לאכול גדי שבושל בחלב אמו . 3) אם היה שבעת ימים תחת אמו (ויקרא,כב,27) . 4) לבדוק שור או שה  אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד (שם,שם,28). 5)  כי תראה את חמור אחיך / שונאך נופל תחת משאו הקם תקים עמו.  6) תיקח את האפרוחים ואת האם תשלח,               7) לא תחרוש שור וחמור יחדיו.

לבשל בשר שהגיע מארגנטינה בחלב שהגיעה מהארץ , לא יתכן "גדי בחלב אימו" .

ואכן , אברהם הגיש בשר עם חלב: "ויקח חמאה וחלב ובן הבקר ויתן"  (בראשית,יח,8)

ובכל זאת ההחמרה הגיע לדרגת קיצוניות אסור לאכול עוף בחלב ,למרות שבתלמוד נאמר מפורש : "להוציא עוף"  (סדר מועד, מסכת שבת דף קל,א ; סדר קודשים , מסכת חולין דף קיג,א)

התורה אומרת בפירוש את שהיא רוצה , והרבה פעמים אף חוזרת . לפרש תוך סילוף, זו כפירה , כי יש כאן פגיעה בכבוד התורה ודבר האלוהים .  כנאמר : "המגלה פנים בתורה שלא כהלכה " (פרקי אבות ,ג, 11).  עם קום מדינת ישראל קיבלה הדת היהודית מפנה שהוא מהפך , מדת של עבודת אלוהים הפך למאפיה של גניבת כסף . הרחיבו את  נושא הכשרות בשר בחלב לקיצוניות מופרזת  עד שאין כל קשר לאיסור שבתורה . כל מערך הכשרות אין לו קשר לבשר וחלב  ולתורת ישראל . אבל מכניס הרבה, הרבה כסף . כ - 17% מכל תוצרת המזון הולך לכיסי החרדים . האדם הפשוט לא למד לא מבין לא יודע , נשמע לרבנים כי חושב שהרבנים פועלים לפי  התורה .

זעקת החקלאי נצר שמיר בן 69 ממושב שדה ניצן בנגב שהתפרסם ב - whatsApp  , חייבו אותו לקחת שני משגיחי כשרות , המדובר בפרי הדר , שני המשגיחים מגיעים יושבים באוטו הממוזג, וכשהאריזה מסתיימת הם מוסיפים חותמת. איזו כשרות יכולה להיות בפרי הדר או בכול גידול אחר . איזו כשרות יכולה להיות בייצור גבינה, חלב , חלוה , או סויה. זהו גזל , גזל לשמו , גזל בגלוי , וזו הדת הרבנית .

ועיין דר יגאל בן נון קיצור תולדות יהוה , עמ' 275                          _________________ 

0 תגובות
« הקודם 1 2 הבא »